Mobirise

100% prírodné ovocie

Mňamka nie je priemyselná ani BIO,
je jednoducho chutná, prírodná Mňamka!

Naše Mňamky...

Mobirise

Sušená
SLIVKA
a vlašský orech
v poleve

Sušená slivka bez kôstky, jadro vlašského orecha, kakaová tuková poleva 25%, cukor.

Mobirise

Sušená
DATĽA 
a vlašský orech
v poleve

Sušená datľa bez kôstky, jadro vlašského orecha, kakaová tuková poleva 25%, cukor.

Mobirise

Sušená
BROSKYŇA 
a vlašský orech
v poleve

Sušená broskyňa bez kôstky, jadro vlašského orecha, kakaová tuková poleva 25%, cukor.

Mobirise

Sušená
MARHUĽA-SLIVKA
a vlašský orech
v poleve

Sušená marhuľa a slivka bez kôstky, jadro vlašského orecha, kakaová tuková poleva 25%, cukor.

Mňamka MIX 300g, 500g, 1000g, 10x300g

Mobirise

Mňamka MIX 300g/ cca 16ks 

Mňamka (slivka, datľa, broskyňa, marhuľa so slivkou a vlašský orech v poleve)

Mobirise

Mňamka MIX 500g/ cca 25ks

Mňamka (slivka, datľa, broskyňa, marhuľa so slivkou a vlašský orech v poleve)

Mobirise

Mňamka MIX 1000g/ cca 50ks

Mňamka (slivka, datľa, broskyňa, marhuľa so slivkou a vlašský orech v poleve)

Mobirise

Mňamka MIX 10x300g

Mňamka (slivka, datľa, broskyňa, marhuľa so slivkou a vlašský orech v poleve)

Mňamka 300g/ cca 16ks

Mobirise

Mňamka
Sušená SLIVKA
a vlašský orech  
v poleve

Mobirise

Mňamka
Sušená DATĽA  
a vlašský orech
v poleve

Mobirise

Mňamka Sušená BROSKYŇA  
a vlašský orech
v poleve

Mobirise

Mňamka
Sušená MARHUĽA-SLIVKA  a vlašský orech v poleve

Mňamka 10x300g

Mobirise

Mňamka
Sušená SLIVKA
a vlašský orech  
v poleve

Mobirise

Mňamka
Sušená DATĽA  
a vlašský orech
v poleve

Mobirise

Mňamka Sušená BROSKYŇA  
a vlašský orech
v poleve

Mobirise

Mňamka
Sušená MARHUĽA-SLIVKA  a vlašský orech v poleve

Mňamka 500g/ cca 25ks

Mobirise

Mňamka
Sušená SLIVKA
a vlašský orech  
v poleve

Mobirise

Mňamka
Sušená DATĽA  
a vlašský orech
v poleve

Mobirise

Mňamka
Sušená BROSKYŇA  
a vlašský orech
v poleve

Mobirise

Mňamka
Sušená MARHUĽA-SLIVKA  a vlašský orech v poleve

Mňamka 1000g/ cca 50ks

Mobirise

Mňamka
Sušená SLIVKA
a vlašský orech  
v poleve

Mobirise

Mňamka
Sušená DATĽA  
a vlašský orech
v poleve

Mobirise

Mňamka
Sušená BROSKYŇA  
a vlašský orech
v poleve

Mobirise

Mňamka
Sušená MARHUĽA-SLIVKA  a vlašský orech v poleve

Mobirise

Neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie...

Miroslav Mikiara
mobil: +421 905 932 387
mail: mmikiara@mircom-sk.eu

Mgr. Ondrej Falat
mobil: +421 905 274 229
ondrejfalat@mircom-sk.eu